A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ДЗВІНОЧОК» ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ»

Дата: 04.11.2022 12:04
Кількість переглядів: 190

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ДЗВІНОЧОК» ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ»

Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ДЗВІНОЧОК» ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ»

Місце знаходження закладу:  23207, Вінницька область,  Вінницький район,  с.Сокиринці, вул.. Шевченка, 98б

Місце проведення конкурсу: 23234, Вінницька область,  Вінницький район,  с.Лука-Мелешківська, вул. Центральна ,2А, тел. 56-41-51 

 

Дата та час проведення конкурсу: 20.12.2022 року,  10.00 год.

 

Умови оплати праці: посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з контрактом, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 № 643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», наказу Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 04.11.2010 №1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів», постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 №373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів», постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2021 №1391 «Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти».

 Основні  вимоги до кандидатів на посаду:

 • повна вища педагогічна освіта;
 • вільне  володіння  державною  мовою;
 • стаж  педагогічної роботи не менше трьох років у закладах освіти;
 • досвід роботи з комп’ютерними програмами;
 • організаторські здібності.

 

Для участі в конкурсі необхідно подати наступні документи:

- письмову заяву про участь у конкурсі;

- заповнену особову картку з відповідними додатками;

- автобіографію;

- дві фотокартки 4х6 см;

- мотиваційний лист;

- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня (за наявності);

- копію  трудової  книжки;

- копію паспорта громадянина України;

-копію військового квитка (для військовослужбовців або військово- зобов’язаних);

- план розвитку закладу (до 2 арк.)

         Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Заява про участь у конкурсі та пакет документів подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії.

 

Кінцевий строк і місце подання документів: документи для участі у конкурсі приймаються до 02.12.2022 р., 15.00 год. за адресою: с.Лука-Мелешківська, вул. Центральна, 2а, ІІ поверх (Відділ освіти та культури)

Довідки за телефоном: 0971110827 – Шевченко А.А., osvitaluka@ukr.net

 

Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

 

 

Зразок   заяви

 

 

Голові конкурсної комісії

 з відбору претендентів на   заміщення

вакантної посади  директора

Комунального закладу «Заклад дошкільної освіти

«Дзвіночок» Лука-Мелешківської сільської ради

 

                                            Прізвище, ім’я, по батькові претендента,

домашня адреса, контактні телефони,

                                            електронна  адреса

 

 

                                                      Заява

 

Прошу прийняти до розгляду пакет документів для участі у конкурсному відборі на заміщення вакантної посади директора Комунального закладу «Заклад дошкільної освіти «Дзвіночок» Лука-Мелешківської сільської ради

 Повідомлений (-а), що несу відповідальність за достовірність поданої мною інформації.

З Положенням про конкурс на посаду директора закладу загальної середньої освіти Лука-Мелешківської сільської ради,затвердженого рішенням № 1261 від 16.09.2022 р. 32 сесії 8 скликання Лука-Мелешківської сільської ради, ознайомлений (-а).

 

   З датою проведення конкурсного відбору ознайомлений (-а).

 

 Додатки:  (перелік документів).

 

 

Дата                                                                  Підпис

 

Перелік тестових запитань

для проведення конкурсного відбору на посаду

директора закладу дошкільної освіти Лука-Мелешківської сільської ради

 1. Чи мають зворотну дію у часі закони та інші нормативно-правові акти? 
 2. Академічна свобода – це: 
 3. Засадами державної політики у сфері освіти та принципами освітньої  діяльності є: 
 4. Хто є близькими особами згідно із Законом України «Про  запобігання корупції»? 
 5. Які види відповідальності передбачені за вчинення корупційних або 
  пов’язаних з корупцією правопорушень? 
 6. Що таке реальний конфлікт інтересів
 7. Що розуміється під «зверненнями громадян»? 
 8. У який термін розглядаються звернення, які не потребують  додаткового вивчення? 
 9. Що визнається найвищою соціальною цінністю в Україні? 
 10. Що є метою освіти відповідно до Закону України «Про освіту»?
 11. Державним стандартом дошкільної освіти є
 12. У яких документах охарактеризовано сучасні типи дошкільних закладів?
 13. Скільки типів ЗДО передбачено у Положенні про заклад дошкільної освіти
 14. Чим визначається державна політика у сфері дошкільної освіти?
 15. Що становить систему дошкільної освіти?
 16. Хто призначається на посаду керівника закладу дошкільної освіти?
 17. На підставі яких установчих документів діє заклад дошкільної освіти?
 18.  Хто здійснює управління системою дошкільної освіти?
 19.  Ким затверджується план роботи закладу дошкільної освіти?
 20.  Педагогічне навантаження вихователя становить:
 21. Яку роль виконує вихователь у Монтессорі-педагогіці?
 22.  Що є ядром педагогічно концепції К.Д.Ушинського?
 23. Назвіть центральну ідею виховної концепції В.О.Сухомлинського.
 24. Що є провідною діяльністю дітей раннього віку?
 25. Який пункт Положення «Про заклад дошкільної освіти» не діє під час відрахування дитини із закладу дошкільної освіти в умовах дії воєнного стану?
 26. Хто затверджує статут закладу освіти?
 27. Що включає освітня програма?
 28. Внутрішня система забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти це –
 29. Ким затверджується Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у закладі дошкільної освіти?
 30. Упродовж якого терміну дозволяється перебування дітей у ЗДО без організації харчування?
 31. За яких умов дозволяється організація кейтерингу в закладі дошкільної освіти?
 32. Що обов’язково оприлюднюється на сайті закладу освіти?
 33. Єдиний комплекс освітніх компонентів спланованих і організованих закладом дошкільної освіти для досягнення вихованцями результатів навчання, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти це –
 34. Хто затверджує освітню програму?
 35. Зміст дошкільної освіти визначається
 36. Педагогічна рада у закладі дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності створюється за наявності не менше…
 37. Хто затверджує щорічний план підвищення кваліфікації?
 38. Заклад дошкільної освіти для дітей віком від одного до шести (семи) років (для дітей з особливими освітніми потребами – від одного до семи (восьми) років), у складі якого можуть бути утворені групи загального розвитку, компенсуючого типу, інклюзивні, сімейні, прогулянкові, в яких забезпечується дошкільна освіта відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти та з урахуванням стану здоров’я дітей, їх розумового, психологічного, фізичного розвитку, це –
 39. Режим роботи закладу дошкільної освіти встановлюється
 40. Яка наповнюваність груп для дітей віком від трьох до шести (семи) років встановлена у закладах дошкільної освіти?
 41. В який термін переглядається Базовий компонент дошкільної освіти?
 42. За яких умов можливе запровадження експериментальних освітніх програм?
 43. Завдяки яких умов забезпечується наступність між дошкільною та початковою освітою в реалізації перспектив розвитку дитини?
 44. Що таке Базовий компонент дошкільної освіти?
 45. Визначте обов’язкову вимогу для отримання звання «вихователь-методист»
 46.  Яка кількість педагогічних працівників передбачається у закладі дошкільної освіти для створення атестаційної комісії на базі закладу?
 47. Які вимоги атестації педагогічних працівників за умови припинення трудового договору?
 48.  Коли завершується період вивчення педагогічного досвіду педагогічного працівника атестаційною комісією І рівня?
 49.  У який термін педагогічні працівники, що атестуються мають ознайомитись з характеристикою своєї педагогічної діяльності у міжатестаційний період?
 50. Чи має право вихователь на атестацію без відповідної освіти?
 51. Інклюзивне навчання у закладі освіти організовується
 52. Що таке «Інклюзивне освітнє середовище»?
 53. До якого віку діти з особливими освітніми потребами можуть перебувати у закладі дошкільної освіти відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту»?
 54. Яка кількість дітей становить нормативну наповнюваність інклюзивної групи в закладі дошкільної освіти ?
 55. Скільки разів переглядається індивідуальна програма розвитку дитини з особливими освітніми потребами у закладі дошкільної освіти?
 56. Як часто проводиться засідання команди психолого-педагогічного супроводу?
 57. Хто визначає 2 рівень підтримки дітей з особливими освітніми потребами?
 58. Що є основним показником успішної корекції психічного розвитку дитини? 

« повернутися

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень